Vlasta ŠVIKRUHOVÁ

Člen

Ing. Martin Žídzik

Názov
Výročná správa 2020
Výročná správa kontrolóra za rok 2019
Výročná správa kontrolóra za rok 2018
Výročná správa kontrolóra za rok 2017
Výročná správa kontrolóra za rok 2016
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006

Názov
Prezenčná listina
KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017
Pozvánka
KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápis a rozhodnutia
KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápisnica s rozhodnutiami (3. časť)
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápisnica s rozhodnutiami (2. časť)
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápisnica s rozhodnutiami (1. časť)
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Pozvánka a program
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Prezenčná listina
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017

TOP