Názov
Zápisnica z oponentúry ÚTM
Mládež 6. júla 2020
Vyhodnotenie a plán činnosti v CTM – vzor
Mládež, Mládež 2019 22. januára 2020
Vyhodnotenie CTM 2019
Mládež, Mládež 2019 6. júla 2020
Rozdelenie príspevkov na CTM a ŠŠS 2019
Mládež, Mládež 2019 16. júla 2019
Zápisnica z oponentúry ÚTM
Mládež, Mládež 2019 16. júla 2019
Vyhodnotenie CTM 2018
Mládež, Mladez - 2018 3. septembra 2018
Vyhodnotenie ŠŠS 2018
Mládež, Mladez - 2018 3. septembra 2018
Zápis oponentúr
Mládež, Mladez - 2018 3. septembra 2018
Zoznam zaradených pretekárov do CTM
Mládež, Mladez - 2018 3. septembra 2018
Rozdelenie finančných prostriedkov na ŠŠS
Mládež, Mladez - 2017 3. septembra 2018
Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
Projekt žiackej ligy: Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 3. septembra 2018
Rozdelenie finančných prostriedkov na CTM
Mládež, Mladez - 2017 3. septembra 2018
Zoznam zaradených pretekárov do CTM
Mládež, Mladez - 2017 3. septembra 2018
Západ – voľný štýl
Projekt žiackej ligy
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 12. februára 2018
Západ – gréckorímsky štýl
Projekt žiackej ligy
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 3. septembra 2018
Východ – voľný štýl
Projekt žiackej ligy
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 3. septembra 2018
Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 12. februára 2018
Vyhodnotenie CTM – 2016
Mládež, Mladez - 2016 12. februára 2018
Bodové hodnotenie pre rok 2016
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 12. februára 2018
Centrum zápasníkov do 15 rokov gr.š.
Mládež, Mladez - 2016 12. februára 2018
Projekt žiacka liga západ 2016
Mládež, Mladez - 2016 3. septembra 2018
Projekt žiacka liga východ 2016
Mládež, Mladez - 2016 3. septembra 2018
Podpora spoločných VT kadetov a juniorov vo v.š. 2016
Mládež, Mladez - 2016 12. februára 2018
Projekt podpory žiackeho zápasenia
Mládež, Mladez - 2016 3. septembra 2018
Schválene projekty na podporu mládeže 2016
Mládež, Mladez - 2016 3. septembra 2018
Rozdelenie dotácie UTM za rok 2016
Mládež 3. septembra 2018
Zmluvy CTM 2016
Mládež, Mladez - 2016 12. februára 2018
Zmluvy ŠŠS 2016
Mládež, Mladez - 2016 3. septembra 2018
Vyhodnotenie CTM za rok 2015
Mládež, Mladez - 2015 12. februára 2018
Bodové hodnotenie CTM v roku 2015
Mládež, Mladez - 2015 12. februára 2018
Prezentácia CTM 2015
Mládež, Mladez - 2015 3. septembra 2018
Rozdelenie dotácie na UTM 2015
Mládež, Mladez - 2015 3. septembra 2018
Projekt centra Komárno
PROJEKT CENTRA KOMÁRNO 
Mládež, Mladez - 2015 12. februára 2018
Správa Kladno 1
PROJEKT CENTRA KOMÁRNO 
Mládež, Mladez - 2015 12. februára 2018
Správa Kladno 2
PROJEKT CENTRA KOMÁRNO 
Mládež, Mladez - 2015 12. februára 2018
TOP