Reprezentácia - Gréckorímsky štýl - Kadeti

Štefan HORVÁTH

tréner

Tomáš SOÓS

1.asistent trénera

Tamáš SOÓS

2.asistent trénera

Zoltán Szeiler

Veduci

A – tím

Máté Levente Tóth

60 kg

Kristián Balog

60 kg

Dávid Horváth

71 kg

Márk Szarvas

80 kg

Martin Laurinčík

110 kg

B – tím

Juraj Čukan

71 kg

Marek Bartalos

80 kg

Názov
Reprezentácia 2021
Gréckorímsky štýl - juniori, Gréckorímsky štýl - kadeti, Gréckorímsky štýl - seniori, Gréckorímsky štýl - starší žiaci (U15), Gréckorímsky štýl - U23, Voľný štýl - juniori, Voľný štýl - kadeti, Voľný štýl - seniori, Voľný štýl - Starší žiaci (U15), Voľný štýl - U23, Ženské zložky
Zloženie realizačného tímu reprezentácie kadeti gr.š. v roku 2020
Gréckorímsky štýl - kadeti
Zloženie realizačného tímu reprezentácie kadetov gr.š. v roku 2019
Gréckorímsky štýl - kadeti
Zloženie realizačného tímu reprezentácie kadeti gr.š. v roku 2018
Gréckorímsky štýl - kadeti
Zloženie realizačného tímu reprezentácie kadetov gr.š. v roku 2016
Gréckorímsky štýl - kadeti

TOP