Reprezentácia - Gréckorímsky štýl - Seniori

Štefan HORVÁTH

poverený funkciou reprezentačného trénera

Olivér OLÁH

asistent trénera

Zoltán SZEILER

vedúci reprezentácie

A – tím

Leoš DRMOLA ml.

72 kg

Denis HORVÁTH

77 kg

Tamás SOÓS

130 kg

Reprezentanti zaradení v kategóriách U23 a juniori do 20 rokov sa budú zúčastňovať seniorských akcií po dohode s reprezentačným trénerom juniorov a U23.

Názov
Reprezentácia 2021
Gréckorímsky štýl - juniori, Gréckorímsky štýl - kadeti, Gréckorímsky štýl - seniori, Gréckorímsky štýl - starší žiaci (U15), Gréckorímsky štýl - U23, Voľný štýl - juniori, Voľný štýl - kadeti, Voľný štýl - seniori, Voľný štýl - Starší žiaci (U15), Voľný štýl - U23, Ženské zložky
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov gr.š. v roku 2020
Gréckorímsky štýl - seniori
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov gr.š. v roku 2019
Gréckorímsky štýl - seniori
Zloženie realizačného tímu reprezentácie U23 gr.š. v roku 2018
Gréckorímsky štýl - seniori
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov gr.š. v roku 2016
Gréckorímsky štýl - seniori

TOP