Reprezentácia - Gréckorímsky štýl - U 23

Olivér OLÁH

poverený funkciou reprezentačného trénera

Štefan HORVÁTH

asistent trénera

Zoltán SZEILER

vedúci reprezentácie

A – tím

Gergely BÜRSÖLY

77 kg

B – tím

Olivér OLÁH

72 kg

Reprezentanti zaradení v kategóriách U23 a juniori do 20 rokov sa budú zúčastňovať seniorských akcií po dohode s reprezentačným trénerom juniorov a U23.

Názov
Zloženie realizačného tímu reprezentácie U23 gr.š. v roku 2020
Gréckorímsky štýl - U23
Zloženie realizačného tímu reprezentácie U23 gr.š. v roku 2019
Gréckorímsky štýl - U23
Zloženie realizačného tímu reprezentácie U23 gr.š. v roku 2018
Gréckorímsky štýl - U23
Zloženie realizačného tímu reprezentácie U23 gr.š. v roku 2016
Gréckorímsky štýl - U23

TOP