Reprezentácia - Voľný štýl - Seniori

Mgr. Erik CAP

tréner

Albert BAZAEV

asistent trénera

Marián JAROŠ

asistent trénera

Jozef RADNÓTY

asistent vedúceho družstva

Zoltán SZEILER

materiálne zabezpečenie, finančný poradca

Mgr. Viktória CAPOVÁ

kontrolór

Ing. Štefan VOLOŠIN

masér

Martin GATIAĽ

57 kg

Ivan MOLNÁR

61 kg

Elbrus CHERTKOEV

70 kg

Taimuraz Salkazanov

74kg

Aksharbek GULAEV

74 kg

Boris MAKOEV

86 kg

Do reprezentačného družstva môžu byť pozvaní aj viacerí zápasníci na základe momentálnej výkonnosti, na  súťaž alebo na tréningový kemp, vrámci výpomoci pri tréningovom procese.

Názov
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov v.š. v roku 2020
Voľný štýl - seniori
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov v.š. v roku 2018
Voľný štýl - seniori
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov v.š. v roku 2017
Voľný štýl - seniori
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov v.š. v roku 2016
Voľný štýl - seniori

TOP