Reprezentácia - Voľný štýl - Starší žiaci (U15)

Jozef VAJAS

poverený funkciou reprezentačného trénera

Attila GAÁL

asistent trénera

Ivan MOLNÁR ml.

asistent trénera

A – tím

Dániel Ferenc KOVÁCS

57 kg

B – tím

Filip ĎURČO

35 kg

Noel HORVÁTH

38 kg

Adrián POLLÁK

41 kg

Tadeáš TRNOVSKÝ

41 kg

Robert Mészáros

48 kg

Matúš DERČALÍK

57 kg

Peter SLOBODA

62 kg

Dávid MIÓ

75 kg

Názov
Zloženie realizačného tímu reprezentácie U15 v.š. v roku 2019
Voľný štýl - Starší žiaci (U15)
Zloženie realizačného tímu reprezentácie U23 gr.š. v roku 2016
Voľný štýl - Starší žiaci (U15)

TOP