Reprezentácia - Voľný štýl - U 23

Mgr. Erik CAP

tréner

Štefan KOVÁČ

asistent trénera

Peter HANDRA

asistent trénera

Roland HAKSZER

vedúci družstva

Jozef RADNÓTY

asistent vedúceho družstva

Zoltán SZEILER

materiálne zabezpečenie, finančný poradca

Mgr. Viktória CAPOVÁ

kontrolór

Ing. Štefan VOLOŠIN

masér

Balázs HAKSZER

65 kg

Daniel CHOMANIČ

70 kg

Akhsarbek GULAEV

74 kg

Jakub SÝKORA

79 kg

Viliam OROSS

97 kg

Georgii NOGAEV

125 kg

Matúš SÝKORA

125 kg

Názov
Zloženie realizačného tímu reprezentácie U23 v.š. v roku 2020
Voľný štýl - U23
Zloženie realizačného tímu reprezentácie U23 v.š. v roku 2017
Voľný štýl - U23
Zloženie realizačného tímu reprezentácie U23 v.š. v roku 2016
Voľný štýl - U23

TOP