Názov
Zápis č. 5 z VV SZZ 25.06.2021
Vedenie, Zápisy, Zápisy – 2021
Zápis č.1-2020
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2020
Zápis č. 4 z VV-SZZ 6.6.2021
Vedenie, Zápisy, Zápisy – 2021
Zápis č. 3 z VV SZZ
Vedenie, Zápisy, Zápisy – 2021
Zápis č.2 z VV SZZ
Vedenie, Zápisy, Zápisy – 2021
Zápis z VV 03.03.2021
Vedenie, Zápisy, Zápisy – 2021
Zápis VV-SZZ č.4 23.10.2020
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2020
Zápis VV-SZZ č.3 23.7.2020
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2020
Zápis VV-SZZ č.2 19.6.2020
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2020
Zápis č.5 z VV-SZZ 6.12.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2019
Zápis č.4 z VV-SZZ 4.10.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2019
Zápis č.3 z VV-SZZ 27.6.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2019
Zápis č. 2 z VV-SZZ 27.2.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2019
Zápis č.1 z VV 25.1.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2019
Zápis č. 5 z VV-SZZ 4.12.2018
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018
Zapis č. 4 VV-SZZ 5.10.2018
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018
VV-SZZ č.7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016
Zápis č. 3 VV-SZZ 22.6.2018
Vedenie, VV - (Výkonný Výbor), Zápisy, Zápisy - 2018
Zápis č. 2 z VV 2.3.2018
Zápisy - 2018
Zápis č.1 z VV 9.2.2018
Zápisy - 2018
VV č.8
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017
VV č.7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017
VV č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017
VV č.5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017
VV č.4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017
VV č.3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017
VV č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017
VV č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017
VV-SZZ č.8
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016
VV-SZZ č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016
VV-SZZ č.5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016
VV-SZZ č.4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016
P-SZZ č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016
P-SZZ č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016
P-SZZ č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016
Zápis č.8
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015
Zápis č.7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015
Zápis č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015
Zápis č 5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015
Zápis č.4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015
Zápis č.3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015
Zápis č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015
Zápis č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015
Zápis č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014
Zápis č.5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014
Zápis č. 4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014
Zápis č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014
Zápis č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014
Zápis č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014
Zápis č. 5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013
Zápis č. 4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013
Zápis č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013
Zápis č. 2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013
Zápis č. 1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013
Zápis č. 7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012
Zápis č. 6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012
Zápis č. 5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012
Zápis č. 4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012
Zápis č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012
Zápis č. 1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012

Názov
PREZENČNÁ LISTINA z 25.6. 2021
Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 18.4.2020
Prez. l. - 2020, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina
Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 1.5.2021
Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 1.4.2021
Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 3.3.2021
Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 1.10.2020
Prez. l. - 2020, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 23.7.2020
Prez. l. - 2020, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 19.6.2020
Prez. l. - 2020, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 6.12.2019
Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 6.12.2019
Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 4.10.2019
Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 27.6.2019
Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 27.2.2019
Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 25.1.2019
Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 4.12.2018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV-SZZ 5.10.2018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie
Prezenčná listina VV 22.6.2018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie
prezenčná listina z VV 2.3.2018 – 1432018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny
Prezenčná listina z VV 9.2.2018 – 1432018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny
VV č.8
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie
VV č.7
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie
VV č.6
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie
VV č.5
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie
VV č.4
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie
VV č.3
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie
VV č.2
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie
VV č.1
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie
VV-SZZ č.8
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie
VV-SZZ č.6
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie
VV-SZZ č.5
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie
P-SZZ č.4
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie
VV-SZZ č.4
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie
P-SZZ č. 2
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie
P-SZZ č. 3
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie
P-SZZ č.1
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie

Názov
pozvanka na VV SZZ 1.4. 2021
Pozv. – 2021, Pozvánky, Vedenie
Pozvanka na on-line VV SZZ 25.06. 2021
Pozv. – 2021, Pozvánky, Vedenie
Pozvanka na VV SZZ 19.7. 2021
Pozv. – 2021, Pozvánky, Vedenie
Pozvanka na VZ SZZ 4.7. 2021
Pozv. – 2021, Pozvánky, Vedenie
Pozvanka na VV SZZ 6.6. 2021
Pozv. – 2021, Pozvánky, Vedenie
Pozvánku na Výkonný výbor SZZ 1.5. 2021
Pozv. – 2021, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, VV - (Výkonný Výbor)
Pozvánka 01.04.2021 18:30
Pozv. – 2021, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV SZZ 3.3. 2021.
Pozv. – 2021, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV-SZZ 1.10.2020
Pozv. - 2020, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV-SZZ 23.7.2020
Pozv. - 2020, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV-SZZ 19.6.2020
Pozv. - 2020, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV-SZZ 18.4.2020
Pozv. - 2020, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV-SZZ 6.12.2019
Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV-SZZ 4.10.2019
Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV-SZZ 27.6.2019
Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV-SZZ 27.2.2019
Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV-SZZ 25.1.2019
Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV-SZZ 4.12.2018
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka VV-SZZ 5.10.2018
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka VV 22.6.2018
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie
Pozvánka na VV SZZ 9.2.2018
Pozv. - 2018, Pozvánky
Pozvánka na VV SZZ 2.3. 2018
Pozv. - 2018, Pozvánky
VV č.8
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie
VV č.7
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie
VV č.6
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie
VV č.5
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie
VV č.4
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie
VV č.3
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie
VV č.2
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie
VV č.1
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie
VV-SZZ č. 7
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie
VV-SZZ č.6
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie
VV-SZZ č.5
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie
VV-SZZ č.4
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie
P-SZZ č. 2
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie
P-SZZ č. 3
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie
P-SZZ č.1
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie

Názov
VZ-SZZ 4.7.2021 zápis
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2021
VZ-SZZ 4.7.2021 prezenčná listina
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2021
Volebný poriadok VZ SZZ 2021.docx upravené
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2021
Tabuľka hlasy 2020 doplnené
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2021
Sprava-navrhovej-komisie-vz-szz-4.7.-2021 final
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2021
Správa o hospodárení a zmeny rozpočtu SZZ za rok 2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2021
Správa mandátovej komisie VZ SZZ 2021-final
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2021
Rokovací poriadok VZ SZZ 2021 upravené
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2021
Pozvánka VZ SZZ 4.7. 2021-návrh
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2021
Výročná správa 2020
Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Valné zhromaždenie SZZ 2021, Výročné správy
Výročná správa kontrolóra za rok 2019
Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Valné zhromaždenie SZZ 2021, Výročné správy
VZ SZZ per roallam
Valné zhromaždenie SZZ 2021
Výročná správa kontrolóra za rok 2019 – VZ SZZ 6.9.2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Správa o hospodárení SZZ za rok 2019 – VZ SZZ 6.9.2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Správa o činnosti športovo-technickej komisie VZ SZZ 6.9.2020
Športovo technická komisia, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Správa o činnosti komisie rozhodcov VZ SZZ 6.9.2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Správa o činnosti komisie mládeže VZ SZZ 6.9.2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Správa o činnosti disciplinárnej komisie VZ-SZZ 6.9.2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Správa návrhovej komisie VZ-SZZ 6.9.2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Prezenčná listina VZ SZZ 2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Správa mandátovej komisie z VZ-SZZ 2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Zápis-z-VZ-SZZ-2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
VZ-SZZ 6.9.2020 – zoznam navrhovaných kandidátov na volené funkcie
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Delegáti s hlasovacím právom a podmienky hlasovania VZ SZZ 6.9.2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Rokovací poriadok VZ SZZ 6.9.2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Volebný poriadok VZ SZZ 6.9.2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Pozvánka na VZ-SZZ – 6.9.2020
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2020
Výročná správa kontrolóra 2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2019
Zápis mandátovej komisie z VZ-SZZ 31.3. 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2019
Správa návrhovej komisie VZ-SZZ 31.3. 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2019
Zápis-z-VZ-SZZ-2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2019
Prezenčná listina VZ SZZ 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2019
Pozvánka na VZ-SZZ – 31.3. 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2019
Vyhodnotenie športovci a ZK-ZO 31.3. 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2019
Volebný poriadok VZ SZZ 31.3.2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2019
Rokovací poriadok VZ SZZ 31.3.2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2019
Návrh úpravy Stanov SZZ – VZ SZZ 31.3. 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2019
Výročná správa kontrolóra za rok 2017
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017
Výročná správa kontrolóra za rok 2016
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016
Zápis Z VZ-SZZ
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
Správa KK a HK 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
Správa DK 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
Správa KR 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
Správa TMK 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
Správa ŠTK 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
Správa o hospodárení 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
Prezenčná listina VZ SZZ 2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
VZ-SZZ-zmena delegáta
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov za rok 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, VV - (Výkonný Výbor)
Vyrocna sprava SZZ 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Výročné správy
Volebný poriadok VZ SZZ 7.4. 2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
Rokovací poriadok VZ SZZ 7.4. 2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
delegáti VZ 2018 – s hlasovacím právom
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Vedenie
Pozvánka VZ 7.4.2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018
Vyhodnotenie športovcov a klubov, ocenenie jubilantov
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Správa o hospodárení
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Delegáti s hlasovacím právom
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Volebný poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Rokovací poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Prezenčná listina
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Správa o činnosti trénersko-metodickej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Správa o činnosti športovo-technickej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Správa o činnosti kontrolnej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Správa o činnosti komisie rozhodcov
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Správa o činnosti komisie mládeže
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Správa o činnosti disciplinárnej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Správa návrhovej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Správa mandátovej komisie
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Zápis
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Pozvánka na VZ
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017
Overenie zápisu
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október
Zápis z VZ-SZZ 2.10.2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október
Prezenčná listina VZ-SZZ 2.10.2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október
Počty delegátov na volebné VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október
Volebný poriadok VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október
Rokovací poriadok VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október
Pozvánka – volebné
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október
Prezenčná listina VZ-SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Správa o činnosti KK za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Správa o činnosti TMK za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Správa o činnosti KM za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Správa o činnosti KR za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Správa o činnosti ŠTK za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Správa o činnosti SZZ za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Správa o hospodárení za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Zápis z VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Vyhodnotenie športovcov, kluby-oddiely, jubilanti za rok 2015
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
2016 Volebný poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
2016 Rokovací poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Pozvánka na VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Počty delegátov na VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj
Zápis z VZ SZZ 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015
2015 návrhy a pripomienky – diskusné príspevky
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015
2015 Volebný poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015
Delegáti VZ SZZ za rok 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015
2015-pozvánka na VZ SZZ
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015
Návrhová komisia-UZNESENIA z VZ SZZ 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015
SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015
Správa o činnosti SZZ za rok 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015
Správa o hospodárení za rok 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015
Vyhodnotenie a ocenenie za rok 2014-1
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015
Uznesenia z valného zhromaždenia 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014
Správa o hospodárení za rok 2013
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014
Správa o činnosti SZZ za rok 2013
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014
Zápis z valného zhromaždenia 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014

Názov
Výročná správa 2020
Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Valné zhromaždenie SZZ 2021, Výročné správy
Výročná správa kontrolóra za rok 2019
Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Valné zhromaždenie SZZ 2021, Výročné správy
Auditu za rok 2020
Výročné správy
Správa nezávislého audítora za rok 2018
Výročné správy
Audit – Výročná správa SZZ za rok 2018
Výročné správy
Výročná správa – audit SZZ za rok 2017
Povinné zverejňovanie, Vedenie, Výročné správy
Správa nezávislého audítora o audite SZZ
Povinné zverejňovanie, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, Výročné správy
Vyrocna sprava SZZ 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Výročné správy

Názov
KR SZZ – zloženie 2021
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa z vyhodnotenia teoretickej časti školenia 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa z teoretickej časti školenia 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre SZZ (rozhodcovia)
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Program školenia rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Študijný plán školenia rozhodcov SZZ 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Ekonomické smernice školenia rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Prihláška na školenie rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na školenie rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa z teoretickej časti školenia 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa zo školenia rozhodcov v rámci Jednotného vzdelávacieho systému v športe odborníkov SR – praktická časť 2018
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Príloha č. 1 k JVS 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Program školenia rozhodcov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na školenie rozhodcov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nová prihláška na školenie rozhodcov
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2018 – aktualizácia
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2018
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa zo zasadnutia KR SZZ, január 2018
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
SPRÁVA z teoretickej časti školenia 2018
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 1.štvrťrok 2018 pre web SZZ
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach

Názov
Pozvánku na Výkonný výbor SZZ 1.5. 2021
Pozv. – 2021, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, VV - (Výkonný Výbor)
Pozvánka na zasadnutie ŠTK 5.12.2019
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia

TOP