Ladislav SZERENCSÉS
tel.č.: +421 915 044 214
mail: szerencseslaci@freemail.hu

Ladislav KOVÁCS
tel.č.: +421 949 310342
mail: lacikfor69@gmail.com
Jana Handrová

Michal RADNÓTI
tel.č.: +421 903 780 823
mail: michal.radnoti@gmail.com

ČLENOVIA


Marek MLYNEK
tel.č.: 0905 217 606
mail: mmlynek@centrum.sk

Názov
KR SZZ – zloženie 2021
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa z vyhodnotenia teoretickej časti školenia 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa z teoretickej časti školenia 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre SZZ (rozhodcovia)
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Program školenia rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Študijný plán školenia rozhodcov SZZ 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Ekonomické smernice školenia rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Prihláška na školenie rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na školenie rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa z teoretickej časti školenia 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa zo školenia rozhodcov v rámci Jednotného vzdelávacieho systému v športe odborníkov SR – praktická časť 2018
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Príloha č. 1 k JVS 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Program školenia rozhodcov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na školenie rozhodcov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nová prihláška na školenie rozhodcov
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2018 – aktualizácia
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2018
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa zo zasadnutia KR SZZ, január 2018
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
SPRÁVA z teoretickej časti školenia 2018
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 1.štvrťrok 2018 pre web SZZ
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach

TOP