Ladislav SZERENCSÉS
tel.č.: +421 915 044 214
mail: szerencseslaci@freemail.hu

Ladislav KOVÁCS
tel.č.: +421 949 310342
mail: lacikfor69@gmail.com
Jana Handrová

Michal RADNÓTI
tel.č.: +421 903 780 823
mail: michal.radnoti@gmail.com

Názov
Hosťovania a prestupy k 10.1.2021
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.10.2020
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 31.07.2020
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.07.2020
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.04.2020
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa z vyhodnotenia teoretickej časti školenia 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Správa z teoretickej časti školenia 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Hosťovania a prestupy k 10.01.2020
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 5.12.2019
Komisie, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia
Pozvánka na zasadnutie ŠTK 5.12.2019
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre SZZ (rozhodcovia)
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Program školenia rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Študijný plán školenia rozhodcov SZZ 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Ekonomické smernice školenia rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Prihláška na školenie rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na školenie rozhodcov 2020
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Podmienky súťaženia 2020
Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.10.2019
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Výročná správa kontrolóra za rok 2018
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach
Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Zoznam športových odborníkov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Správa z teoretickej časti školenia 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Prestupy a hosťovania I.2019
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Podmienky súťaženia 2019
Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia
Správa zo školenia rozhodcov v rámci Jednotného vzdelávacieho systému v športe odborníkov SR – praktická časť 2018
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Príloha č. 1 k JVS 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Program školenia rozhodcov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Pozvánka na školenie rozhodcov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Nová prihláška na školenie rozhodcov
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia
Prestupy a hosťovania IV.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2018 – aktualizácia
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach
Prestupy a hosťovania III.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Výročná správa kontrolóra za rok 2017
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017
Výročná správa kontrolóra za rok 2016
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016
Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Správa o činnosti ŠTK 2014
Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach
III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach

TOP