Jozef RADNOTI
tel.: +421 903 155 104
mail: jradnoti@mail.t-com.sk
Ivan MOLNÁR st.
+421 0903 865 197
ivanmolnar67@gmail.com

ČLEN

Mgr. Erik CAP

Názov
Hosťovania a prestupy k 10.04.2021
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.1.2021
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.10.2020
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 31.07.2020
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.07.2020
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.04.2020
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.01.2020
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.10.2019
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Prestupy a hosťovania I.2019
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Prestupy a hosťovania IV.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Prestupy a hosťovania III.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania a prestupy III. (k 6.10.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania III. (k 10.7.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Hosťovania II. (k 10.4.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Registračný a prestupový poriadok
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Prestupový poriadok (2016)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia

Názov
Správa o činnosti ŠTK 2014
Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach
Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach

Názov
Pozvánku na Výkonný výbor SZZ 1.5. 2021
Pozv. – 2021, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, VV - (Výkonný Výbor)
Pozvánka na zasadnutie ŠTK 5.12.2019
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia
Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia

TOP