Mgr. Mikuška Karol
+421 908 069 539
k.mikuska@szm.sk
Mgr. Libor Mokrý
+421 903 256 295
liboramajka@gmail.com

ČLEN

Mgr. Lenka Matejová

Názov
Zoznam športových odborníkov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/
Školenie trénerov 2017 – Prezenčná listina
Trénersko-metodická /TMK/
Zápis oponentúr reprezentačných celkov
Trénersko-metodická /TMK/
Program školenia – II. časť
Trénersko-metodická /TMK/
Správa o činnosti za rok 2016
Trénersko-metodická /TMK/
Plán školenia (22.-23.4.)
Trénersko-metodická /TMK/
Trénerský seminár
Trénersko-metodická /TMK/
Osvedčenie o akreditácii vzdelávania trénerov zápasenia 2016-2020
Trénersko-metodická /TMK/
Pokyny pre autorov k písaniu článkov
Trénersko-metodická /TMK/
Bibliografické odkazy
Trénersko-metodická /TMK/
Správa TMK za rok 2014
Trénersko-metodická /TMK/

TOP