ČLEN

Martin Gatial

ČLEN

Jozef Vajas

Názov
Zoznam športových odborníkov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/
Školenie trénerov 2017 – Prezenčná listina
Trénersko-metodická /TMK/
Zápis oponentúr reprezentačných celkov
Trénersko-metodická /TMK/
Program školenia – II. časť
Trénersko-metodická /TMK/
Správa o činnosti za rok 2016
Trénersko-metodická /TMK/
Plán školenia (22.-23.4.)
Trénersko-metodická /TMK/
Trénerský seminár
Trénersko-metodická /TMK/
Osvedčenie o akreditácii vzdelávania trénerov zápasenia 2016-2020
Trénersko-metodická /TMK/
Pokyny pre autorov k písaniu článkov
Trénersko-metodická /TMK/
Bibliografické odkazy
Trénersko-metodická /TMK/
Správa TMK za rok 2014
Trénersko-metodická /TMK/

TOP