Názov
Stanovy SZZ z 04.07.2021
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice
Aktuálne stanovy SZZ – 6.9.2020
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice
Aktuálne stanovy SZZ – registrácia 21.08.2019
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice
Aktuálne stanovy SZZ 2018 – registrácia 3.4.2018
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.)
Stanovy SZZ (registrované 25.7.2017)
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice
Registrácia stanov SZZ
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice
Stanovy SZZ (registrované 5.5.2017)
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice
Registrácia stanov SZZ
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice
Stanovy SZZ 2016 (registrované 23.11.2016)
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice
Stanovy SZZ 2016 (registrované 15.5.2016)
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice
Registrácia stanov
Stanovy, Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice

Názov
Smernica č.14 – rokovací poriadok
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 6 – Top Team SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 3 – Registračný a prestupový poriadok
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 2 – Disciplinárny poriadok
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 12 – Kritériá SZZ pre zaradenie športovcov do menného zoznamu UTM
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 11 – O kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre centra mládeže SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 10 – O kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 9 – O príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 8 – O POSKYTOVANÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD
Smernice v2
Smernica č. 7 – o kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre Reprezentácie SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 6 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ
Smernice v2
Smernica č. 5 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 4 – O prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 1 – VZDELÁVANIE TRÉNEROV A ROZHODCOV 2010
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice

Názov
Statutreprezentanta – 22.6.2018
Prílohy k smerniciam
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti SZZ
Prílohy k smerniciam
Príloha k Smernici SZZ č. 9, rozhodcovská rovnošata
Prílohy k smerniciam
Opis náplne dobr. činnosti
Prílohy k smerniciam
Príloha k Smernici SZ č. 6 – Vyhlásenie člena Top Team
Prílohy k smerniciam

Názov
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia
Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
Podmienky súťaženia
2017 (Podmienky súťaženia)
Podmienky súťaženia
2016 (Podmienky súťaženia)
Podmienky súťaženia
2015 (Podmienky súťaženia)
Podmienky súťaženia

           Staršie verzie dokumentov

Podmienky súťaženia 
2017
2016
2015

TOP