Názov
Smernica č. 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 12 – Kritériá SZZ pre zaradenie športovcov do menného zoznamu UTM
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 11 – O kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre centra mládeže SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 10 – O kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 9 – O príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 7 – o kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre Reprezentácie SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 5 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 4 – O prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 3 – REGISTRAČNÝ-A-PRESTUPOVÝ-PORIADOK-SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 2 – DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZZ 2016
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 1 – VZDELÁVANIE TRÉNEROV A ROZHODCOV 2010
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice

Názov
Smernica č. 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 12 – Kritériá SZZ pre zaradenie športovcov do menného zoznamu UTM
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 11 – O kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre centra mládeže SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 10 – O kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 9 – O príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 7 – o kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre Reprezentácie SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 5 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 4 – O prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 3 – REGISTRAČNÝ-A-PRESTUPOVÝ-PORIADOK-SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 2 – DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZZ 2016
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 1 – VZDELÁVANIE TRÉNEROV A ROZHODCOV 2010
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice

Názov
Smernica č. 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 12 – Kritériá SZZ pre zaradenie športovcov do menného zoznamu UTM
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 11 – O kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre centra mládeže SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 10 – O kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 9 – O príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 7 – o kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre Reprezentácie SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 5 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 4 – O prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 3 – REGISTRAČNÝ-A-PRESTUPOVÝ-PORIADOK-SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 2 – DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZZ 2016
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 1 – VZDELÁVANIE TRÉNEROV A ROZHODCOV 2010
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice

Názov
Smernica č. 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 12 – Kritériá SZZ pre zaradenie športovcov do menného zoznamu UTM
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 11 – O kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre centra mládeže SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 10 – O kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 9 – O príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 7 – o kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre Reprezentácie SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 5 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 4 – O prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 3 – REGISTRAČNÝ-A-PRESTUPOVÝ-PORIADOK-SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 2 – DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZZ 2016
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice
Smernica č. 1 – VZDELÁVANIE TRÉNEROV A ROZHODCOV 2010
Smernice (Stan. a Smer.), Smernice v2, Stanovy a Smernice

                     Staršie verzie dokumentov

Podmienky súťaženia 
2017
2016
2015

TOP