Povinné zverejňovanie 2019

Názov
Zoznam dobrovoľníkov v roku 2019
Vyúčtovanie príspevku a dotácie SZZ za rok 2019
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie za rok 2019 za mesiac 02-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za rok 2019 – mesiac 01-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 12-2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-11 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-10 2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-09 2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-08 2019
Dodatok k zmluve ŠR 2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-07 2019
Dodatok č. 1 k zmluve-č.0182-2019 SŠ
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-06 2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-05-2019
Zmluva o poskytnuti prispevku uznanemu sportu v roku 2019
Zmluva 01822019 o podpore národného športového projektu v roku 2019
WRE_OS zmluva EYOF Baku 2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-04 2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-03-2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-02-2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-2019

TOP