Skip to content

Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022:
Príspevok uznanému športu: 438 315 eur.