Odvolacia komisia

PREDSEDA

Štefan Horváth

ČLENOVIA

Arpád Csorgó, Zoltán Papp, Szerencsés Ladislav, Tamás Kiss, Michal Megály, Peter Botoš, Richard Totkovič, Ján Gál, Tomáš Soós st., Peter Vančo, Peter Kuchtanin

Lekári a Právnici

Lekári: Lukáš Harmaňoš, Pavol Malovič, Patrícia Lakomá
Právnici: Vladimír Vráblik, Tomáš Dujčík

Smernica 8 – O poskytovaní cestovných náhrad
Smernica 9 – O náhradách, výdavkoch a poplatkoch
Smernica 7 – O kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre Reprezentácie SZZ
Smernica 6 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ a o podmienkach poskytovania náhrady výdavkov športovcom
Smernica 5 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Smernica č. 10 SZZ – o kritériách pre zaradenie športovcov do zoznamu talentovaných športovcov
Smernica 3 – Registračný a prestupový poriadok
Smernica 9 – O náhradách, výdavkoch a poplatkoch
Smernica 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Talent Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania prostriedkov športovcom
Smernica 12 – Kritéria pre zaradenie športovcov do menného zoznamu utm