Odvolacia komisia

PREDSEDA

Štefan Horváth

ČLENOVIA

Arpád Csorgó, Zoltán Papp, Szerencsés Ladislav, Tamás Kiss, Michal Megály, Peter Botoš, Richard Totkovič, Ján Gál, Tomáš Soós st., Peter Vančo, Peter Kuchtanin

Lekári a Právnici

Lekári: Lukáš Harmaňoš, Pavol Malovič, Patrícia Lakomá
Právnici: Vladimír Vráblik, Tomáš Dujčík

Názov
Smernica č. 3 – Registračný a prestupový poriadok
Smernica-szz-c.-6-schváléné 19.7.21
Smernica-szz-c.-7-úprava 19.7.2021
Smernica-c.-11-centra-mladeze-szz – schválené 19.7.21
Smernica č.14 – rokovací poriadok
Smernica č. 2 – Disciplinárny poriadok
Smernica č. 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SZZ
Smernica č. 12 – Kritériá SZZ pre zaradenie športovcov do menného zoznamu UTM
Smernica č. 10 – O kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Smernica č. 9 – O príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch