CTM (Mládež-23)
VZOR_VYHODNOTENIE_CTM
Metodika_testovania_CTM_nove
Zoznam_zaradených_pretekárov
Zoznamy CTM – 2023
Zoznamy športovcov zaradených do CTM v 2022
Zoznam členov CTM 2021
Zoznam členov CTM 2020
Zápisnica z oponentúry ÚTM
Vyhodnotenie a plán činnosti v CTM – vzor
Vyhodnotenie CTM 2019