Voľný štýl | Seniori
Mgr. Erik Cap
Tréner
Kováč Štefan
Asistent trénera
Hakszer Roland
Vedúci družstva
Radnoty Jozef
Asist. vedúceho družstva
Vološin Štefan
Maser
Vološinova Taňa
Lekar
Magdalena Lenhart
Fyzioterapeut
A – tím
Boris Makoev
86 kg
Jakub Sýkora
79 kg
Aksharbek Gulaev
79 kg
Tajmuraz Salkazanov
74 kg
Batyrbek Tsakulov
97 kg
Daniel Chomanič
70 kg
B – tím
Daniel Chomanič
57 kg
Molnár Ivan
61 kg
Tysz Gabriel
125 kg
C – tím
Martin Gatial
65 kg
Názov
Realizacný tím a zoznam reprezentácie seniorov v.š. 2022
Reprezentácia seniori v.š. 2021
Reprezentácia 2021
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov v.š. v roku 2020
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov v.š. v roku 2018
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov v.š. v roku 2017
Zloženie realizačného tímu reprezentácie seniorov v.š. v roku 2016