Trénersko-metodická komisia

PREDSEDA

Michal Megály

Email: mihalymegaly73@gmail.com
Telefónne číslo: +421948287378; +421919131987

ČLENOVIA

Martin Gatial, Jozef Vajas

Názov
Správa o činnosti TMK 2022 – 19.11.2023
Správa TMK za rok 2021
Správa o činnosti TMK za rok 2021
TMK – Správa o školení trénerov 2022
Zoznam športových odborníkov 2019
Školenie trénerov 2017 – Prezenčná listina
Zápis oponentúr reprezentačných celkov
Program školenia – II. časť
Správa o činnosti za rok 2016
Plán školenia (22.-23.4.)