Trénersko-metodická komisia

PREDSEDA

Michal Megály

ČLENOVIA

Martin Gatial, Jozef Vajas

Názov
Zoznam športových odborníkov 2019
Školenie trénerov 2017 – Prezenčná listina
Zápis oponentúr reprezentačných celkov
Program školenia – II. časť
Správa o činnosti za rok 2016
Plán školenia (22.-23.4.)
Trénerský seminár
Osvedčenie o akreditácii vzdelávania trénerov zápasenia 2016-2020
Pokyny pre autorov k písaniu článkov
Bibliografické odkazy