Disciplinárna komisia

PREDSEDA

Richard Totkovič

ČLENOVIA

Matej Šarocký, Richard Škoda, Roland Hervai, Csaba Holocsi, Libor Mokrý ml., Peter Botoš, Marián Radnóti,Peter Handra

ČLENOVIA

Michal Radnóti,Jozef Vajas, Zoltán Szeiler ml., Adam Dikan, Attila Gaál st., Gabriel Takács