Jednotný vzdelávací systém
Názov
Príloha č 1 k JVS – školenie rozhodcov 2018
Potvrdenie o kvalifikácií trénerov 2016
Zoznam lektorov všeobecnej časti 2016-2020
Zoznam lektorov špeciálnej časti 2016-2020
Potvrdenie o akreditácii vzdelávania trénerov zápasenia 2016-2020
Potvrdenie o kvalifikácií lektorov 2015
Osvedčenie o akreditácii rozhodcov 2016- vzor
Žiadosť o akreditáciu vzdelávania trénerov zápasenia I.- III. stupeň
Prílohy Jednotný vzdelávací systém
Vzdelávanie rozhodcov 2015