Rozhodcovská komisia
PREDSEDA
Vladimír LACO

laco737373@gmail.com

+421 915 162 971

ČLEN
Ladislav SZERENCSÉS

szerencseslaci@freemail.hu

+421 915 044 214

ČLEN
Ladislav KOVÁCS

lacikfor69@gmail.com

+421 949 310342

ČLEN
Jana HANDROVÁ

- | -

- | -

ČLEN
Michal RADNÓTI

michal.radnoti@gmail.com

+421 903 780 823

ČLEN
PhDr. Martin BULKO

martinvil@centrum.sk

- | -

Názov
Správa zo zasadnutia KR SZZ – 20.01.2024, Trenčín
2024 -Menný zoznam aktívnych rozhodcov SZZ
Správa o činnosti KR 2022 – 19.11.2023
Správa z miesta výkonu praktickej časti účastníkov školenia rozhodcov na rok 2020…
SPRÁVA z teoretickej časti školenia 2023
Správa zo zasadnutia KR SZZ dňa 28.01.2023, Trenčín
Správa RK SZZ za rok 2021
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre SZZ ( rozhodcovia )
Program školenia rozhodcov 2023
Príloha č 1 k JVS, 2023