Rozhodcovská komisia
PREDSEDA
Vladimír LACO

laco737373@gmail.com

+421 915 162 971

ČLEN
Ladislav SZERENCSÉS

szerencseslaci@freemail.hu

+421 915 044 214

ČLEN
Ladislav KOVÁCS

lacikfor69@gmail.com

+421 949 310342

ČLEN
Jana HANDROVÁ

- | -

- | -

ČLEN
Michal RADNÓTI

michal.radnoti@gmail.com

+421 903 780 823

ČLEN
PhDr. Martin BULKO

martinvil@centrum.sk

- | -

Názov
KR SZZ – zloženie 2021
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2020
Správa z vyhodnotenia teoretickej časti školenia 2020
Správa z teoretickej časti školenia 2020
Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2020
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2020
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre SZZ (rozhodcovia)
Program školenia rozhodcov 2020
Študijný plán školenia rozhodcov SZZ 2020
Ekonomické smernice školenia rozhodcov 2020