Tréneri
Názov
Potvrdenie o kvalifikácií trénerov 2016
Zoznam lektorov všeobecnej časti 2016-2020
Zoznam lektorov špeciálnej časti 2016-2020
Potvrdenie o akreditácii vzdelávania trénerov zápasenia 2016-2020
Žiadosť o akreditáciu vzdelávania trénerov zápasenia I.- III. stupeň
Osvedčenie o akreditácii trénerov 2016-vzor