Pravidlá zápasenia
Názov
Pravidla zápasu 2022
Hlané zmeny v pravidlách r. 2022
Pravidla 2014 eng
Zmeny v pravidlách grécko-rímsky štýl (1.7.2015)
Pravidlá (november 2017)
Hlavné zmeny v pravidlách od 1.1.2018
Pravidlá (január 2018) cz verzia
Pravidlá (január 2018) originál
Zmeny v pravidlách k 1.1.2018
Úprava pravidiel (august 2017)