POŠLITE NÁM SPRÁVU

Druh športovej organizácie: Občianske združenie
Druh športu: Olympijský šport
Druh vykonávanej športovej činnosti: zápasenie – voľný štýl, gréckorímsky štýl, ženské zápasenie

Informácie

Slovenský zápasnícky zväz
Slovak wrestling federation
Junácka 2951/6 (Dom Športu)
832 80 Bratislava
Slovensko / Slovakia

IČO: 31791981
DIČ: 2021658342

Číslo účtu SZZ pre štátny príspevok:
IBAN: SK64 0200 0000 0017 8575 3954
SWIFT-BIC: SUBASKBX

Číslo účtu SZZ pre iné príspevky:
IBAN: SK54 3100 0000 0040 9008 5105 (Sberbank Slovensko, a.s.)
SWIFT: LUBA SKBX