Časopis „Slovenský zápasník“
Recenzný formulár
Bibliografické odkazy
Pokyny pre autorov k pisaniu článkov