Centrum mládeže do 15 rokov
Názov
Zozmam Centrumu mládeže U15 Gr.štýl- Trhová Hradská
Zoznam centra mládeže U15 v.š. východ – Snina – 2021
Zoznam centra mládeže U15 v.š. východ – Snina – 2020
Zoznam centrumu mládeže U15 v.š. – Dunajská Streda – 2020