Povinné zverejňovanie 2023
Názov
Vyúčtovanie SZZ za 07-2023
Dodatok č. 1 k zmluve o podpore národného športového projektu v roku 2023
Vyúčtovanie SZZ za 06-2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
Vyučtovanie SZZ za 05-2023
Vyučtovanie SZZ za 04-2023
Vyúčtovanie SZZ za 03-2023 z 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
Vyúčtovanie SZZ za 02-2023 z 2023
Vyúčtovanie SZZ za 01-2023 z 2023