Povinné zverejňovanie 2019
Názov
Zoznam dobrovoľníkov v roku 2019
Vyúčtovanie príspevku a dotácie SZZ za rok 2019
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie za rok 2019 za mesiac 02-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za rok 2019 – mesiac 01-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 12-2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-11 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-10 2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-09 2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-08 2019