Kontrolná komisia
PREDSEDA
Viktória CAPOVÁ

capova@zapasenie.sk

- | -

Člen
Vlasta ŠVIKRUHOVÁ

- | -

+421915867076

Člen
Ing. Martin Žídzik

- | -

- | -