Športovo-technická komisia
PREDSEDA
Jozef RADNOTI

jradnoti@mail.t-com.sk

+421 903 155104

ČLEN
Ivan MOLNÁR st.

ivanmolnar67@gmail.com

+421 0903 865 197

ČLEN
Jana Handrová

handrovajana@gmail.com

- | -