2 % z dane

Venujte nám svoje 2 % z dane a podporte mladé talenty!

IČO31791981

Právna formaZdruženie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácieVzdelávacie zariadenie, Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz

NázovSlovenský zápasnícky zväz
SídloJunácka 6,  Bratislava 83280, Slovenská Republika

Vážení športoví priatelia,

Slovenský zápasnícky zväz si Vás dovoľuje osloviť s požiadavkou na poukázanie 2% z dane, ktorých použitie je viazané výlučne so športovou prípravou detí a mládeže. Samozrejmosťou je všeobecný rozvoj pohybových schopností a nácvik všeobecných a špeciálnych pohybových zručností. Váš príspevok pomôže k rozvoju tohto olympijského športu.

Zákon o daniach z príjmov Vám ponúka možnosť priamo podporiť dobrý úmysel poukázaním 2 % z Vašej zaplatenej dane z príjmov.

AKO NA TO?

A). ZAMESTNANEC:  mesačne je Vám zrážaný preddavok na daň z príjmu.

1.)Začiatkom roka požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov za predošlý rok a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2.)Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre Slovenský zápasnícky zväz. Vypíšte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla príslušného roku

pošlite, alebo doručte tlačivá daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

B.) SZČO, KONCESIA, INÁ ZÁROBKOVÁ ČINNOSŤ, PRÁVNICKA OSOBA (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo a pod.)

v daňovom priznaní prosíme uveďte názov, sídlo a IČO nášho občianského združenia Slovenský zápasnícky zväz, tak ako je uvedené na tlačive ,Vyhlásenie“.

UPOZORNENIE !
výška 2 % z dane z príjmov fyzických osôb musí byť minimálne 3,32 €
2 % z dane môže poukázať fyzická osoba len v prospech jednej organizácie.
Používajte len vzory tlačív (potvrdenie, vyhlásenie), ktoré boli vydané v Oznámení Ministerstva financií SR.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!

Slovenský zápasnícky zväz a jeho členovia.

Názov
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – SZZ
Poučenie
Potvrdenie o zaplatení dane
Žiadosť o ročné zúčtovanie
Ročné zúčtovanie