Komisia mládeže

PREDSEDA

Gabriela Horváthová

ČLENOVIA

Agata Strzelczyk, Kristián Csóka, Michal Novák, LJán Plavčan