Komisia mládeže

PREDSEDA

JUDr. Ján Tokár
email: tokar@aktokar.sk

ČLENOVIA

PaedDr. Jakub Sciranka, PhD.
email: jakubsciranka93@gmail.com

Bc. Jakub Sýkora
email: jakubko97@gmail.com