Trnavský kraj
Zápasnícky klub Gladiátor Šamorín

Mliečno 72 931 01 Šamorín

predseda: Mátyás Szeiler – 0948 865 750
e-mail: wrestlingsamorin@gmail.com

Gaál Wrestling Team

Smetanov háj 288/18, 929 01 Dunajská Streda

Kontaktné údaje: gaal.wrestling.team@gmail.com
Tel: 0918 199 006
Predseda: Peter Lukács

Webová Stránka

Facebook

Zápasnícky klub Dunajská Streda

Mlynská 306/3 929 01 Dunajská Streda

tréner T.Hakszer – 0904 213695
tréner J.Vajas – 0907 141570
predseda: Roland Hakszer – 0905 417209

Zápasnícky športový klub Gabčíkovo

Krajná 315/8 930 05 Gabčíkovo

tréner – K.Meton
predseda: Kristian Meton – 0907 356 573
e-mail: zskgabcikovo@gmail.com

Zápasnícky klub Veľký meder/o.z.

Námestie Hrdinov 558 932 01 Veľký meder

tréner – A.Raisz
predseda: Attila Raisz – 0907 331198
email: atiuovo@gmail.com

Webová Stránka

Facebook

Zápasnícky klub Trhová Hradská

Blatná 380/10 930 13 Horné Mýto

tréner – T.Soós
predseda: Tomáš Soós 0948 049005
e-mail: zktrhovahradska@hotmail.com

Webová Stránka

Lehko Wrestling Team

Ul. Istvána Gyurcsóa 5427/14, 929 01 Dunajská Streda

predseda: Mgr. Lehel Németh
+421 905 233 679
e-mail: lehko73@gmail.com

Webová Stránka

Facebook

BUGI WRESTLING ŠAMORÍN

Bratislavská 68/90, 931 01 Šamorín

Kontaktné údaje: horvath7796@gmail.com
Predseda: Denis Horváth

Webová Stránka

Facebook