Trnavský kraj
Zápasnícky klub Gladiátor Šamorín

Mliečno 72 931 01 Šamorín

tréner – Š.Horváth – 0911 988963
predseda: Mátyás Szeiler – 0948 865 750
e-mail: wrestlingsamorin@gmail.com

ŠKÚ Šamorín

Gazdovský rad 46/7 Šamorín

Predseda: Štefan Horváth
0911 988 963
email: wrestlingsamorin@gmail.com

Webová Stránka

Facebook

Zápasnícky klub Dunajská Streda

Mlynská 306/3 929 01 Dunajská Streda

tréner T.Hakszer – 0904 213695
tréner A.Gaál – 0908 458747
tréner J.Vajas – 0907 141570
predseda: Roland Hakszer – 0905 417209
kontaktná osoba: Attila Gaál – 0918 199 006

Zápasnícky športový klub Gabčíkovo

Krajná 315/8 930 05 Gabčíkovo

tréner – K.Meton
predseda: Kristian Meton – 0907 356 573
e-mail: zskgabcikovo@gmail.com

Zápasnícky klub Veľký meder/o.z.

Námestie Hrdinov 558 932 01 Veľký meder

tréner – A.Raisz
predseda: Attila Raisz – 0907 331198
email: atiuovo@gmail.com

Webová Stránka

Facebook

Zápasnícky klub Trhová Hradská

Blatná 380/10 930 13 Horné Mýto

tréner – T.Soós
predseda: Tomáš Soós 0948 049005
e-mail: zktrhovahradska@hotmail.com

Webová Stránka