Informácie z UWW
Názov
Zmeny pravidiel k 1.1.2018
Konferencia MS – Paríž
Úprava hmot. a vekových kategórií pre veteránov; priebeh ošetrenia krvácajúceho zranenia
Stretnutie technickej komisie UWW (publikované 17.3.2017)
Štatistika Majstrovstiev Sveta 2015 – všetky kategórie
2016 ANNUAL MEDICAL CERTIFICATE UWW