Oznam

Týmto Vám oznamujeme, že plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner…

Continue reading

Oznam

ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným do 1. Slovenskej žiacke ligy voľný štýl skupina ZÁPAD…

Continue reading