Skip to content
Aktuality
Časopis „Slovenský zápasník“
9. mája 2016
Vážení zástupcovia ZK-ZO,
Predsedníctvo SZZ podporilo iniciatívu redakčnej rady a schválilo opäť vydávanie časopisu “Slovenský zápasník”, ktorý bude financovaný z prostriedkov činnosti zväzu. Obnovený časopis bude zameraný, okrem výsledkovej a informačnej časti i na odborno-metodickú časť (články -publikovanie zápasníkov, ktorí majú záujem zvyšovať si svoju kvalifikáciu v postgraduálnom štúdiu a pod.). V roku 2015 bude spracované jedno číslo, v ďalších rokoch plánujeme vydať po dve čísla za rok. Redakčnú radu budú tvoriť zástupcovia zápasenia a zástupcovia FTVŠ UK: pp. Miroslav Ďurech, Pavol Bartík, Karol Mikuška, František Seman, Miloš Štefanovský. Zodpovedná redaktorka Elena Valentová bude spracovávať podklady a pripravovať časopis do finálnej podoby. V prílohe Vám zasielam pokyny k spracovaniu odborno-metodických článkov, ktoré by ste mohli publikovať v tomto časopise. V prípade záujmu o zverejnenie príspevkov do časopisu “Slovenský zápasník” zasielajte podklady (príp. fotografie) na e-mail sekretariátu: szz@sztk.sk
Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.
NAJNOVŠIE SPRÁVY
Aktuality
Na základe rozhodnutia VV-SZZ
19. októbra 2022
Na základe rozhodnutia VV-SZZ Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie...
Aktuality
Termín školenia trénerov I.-II. stupňa
17. októbra 2022
Týmto Vám oznamujeme, že termín školenia trénerov I.-II. stupňa...
Aktuality
II.st. vzdelávania trénerov
17. októbra 2022
Pre II.st. vzdelávania trénerov, ktorého všeobecná časť bude...
Aktuality
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným…
29. augusta 2022
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným do 1. Slovenskej žiacke ligy voľný štýl skupina ZÁPAD...
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí