Skip to content
Aktuality
Časopis „Slovenský zápasník“
9. mája 2016
Vážení zástupcovia ZK-ZO,
Predsedníctvo SZZ podporilo iniciatívu redakčnej rady a schválilo opäť vydávanie časopisu “Slovenský zápasník”, ktorý bude financovaný z prostriedkov činnosti zväzu. Obnovený časopis bude zameraný, okrem výsledkovej a informačnej časti i na odborno-metodickú časť (články -publikovanie zápasníkov, ktorí majú záujem zvyšovať si svoju kvalifikáciu v postgraduálnom štúdiu a pod.). V roku 2015 bude spracované jedno číslo, v ďalších rokoch plánujeme vydať po dve čísla za rok. Redakčnú radu budú tvoriť zástupcovia zápasenia a zástupcovia FTVŠ UK: pp. Miroslav Ďurech, Pavol Bartík, Karol Mikuška, František Seman, Miloš Štefanovský. Zodpovedná redaktorka Elena Valentová bude spracovávať podklady a pripravovať časopis do finálnej podoby. V prílohe Vám zasielam pokyny k spracovaniu odborno-metodických článkov, ktoré by ste mohli publikovať v tomto časopise. V prípade záujmu o zverejnenie príspevkov do časopisu “Slovenský zápasník” zasielajte podklady (príp. fotografie) na e-mail sekretariátu: szz@sztk.sk
Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.
NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí