Oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým členom zväzu, že nás navždy opustil náš priateľ…

Continue reading

Oznam

Týmto Vám oznamujeme, že plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner…

Continue reading