CTM (Mládež-23)
Názov
Zoznam zaradených pretekárov do CTM
Rozdelenie finančných prostriedkov na ŠŠS
Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
Rozdelenie finančných prostriedkov na CTM
Zoznam zaradených pretekárov do CTM
Západ – voľný štýl
Západ – gréckorímsky štýl
Východ – voľný štýl
Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
Vyhodnotenie CTM – 2016