Skip to content
Aktuality
Dlhodobá súťaž družstiev 2015
17. februára 2015

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

v prípade ak máte záujem zúčastniť sa v roku 2015 dlhodobých súťaží družstiev DSD (Slovenská liga seniorov-4 kolá, Slovenská dorastenecká liga-3 kolá) v prílohe Vám zasielam dodatok k Podmienkam súťaženia 2015, ktoré pojednávajú o systéme a spôsobe DSD v roku 2015. Podmienky boli po dvoch mesiacoch nečinnosti ligovej komisie dodatočne spracované Športovo-technickou komisiou SZZ a následne schválené na zasadaní P-SZZ dňa 12.02. 2015. Nakoľko sú tieto podmienky zmenené oproti roku 2014 kedy ste sa do súťaže prihlásili, žiadam opätovne ZK-ZO o nové prihlásenie sa do DSD 2015 najneskôr do 28.02. 2015 na e-maily:

jradnoti@mail.t-com.sk a szz@sztk.sk

Príloha je uložená v sekcii Stanovy a smernice na lište zväz.
Príloha: Dodatok č.1 : Dlhodobá súťaž družstiev 2015

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí