Skip to content
Aktuality
Dlhodobá súťaž družstiev 2015
17. februára 2015

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

v prípade ak máte záujem zúčastniť sa v roku 2015 dlhodobých súťaží družstiev DSD (Slovenská liga seniorov-4 kolá, Slovenská dorastenecká liga-3 kolá) v prílohe Vám zasielam dodatok k Podmienkam súťaženia 2015, ktoré pojednávajú o systéme a spôsobe DSD v roku 2015. Podmienky boli po dvoch mesiacoch nečinnosti ligovej komisie dodatočne spracované Športovo-technickou komisiou SZZ a následne schválené na zasadaní P-SZZ dňa 12.02. 2015. Nakoľko sú tieto podmienky zmenené oproti roku 2014 kedy ste sa do súťaže prihlásili, žiadam opätovne ZK-ZO o nové prihlásenie sa do DSD 2015 najneskôr do 28.02. 2015 na e-maily:

jradnoti@mail.t-com.sk a szz@sztk.sk

Príloha je uložená v sekcii Stanovy a smernice na lište zväz.
Príloha: Dodatok č.1 : Dlhodobá súťaž družstiev 2015

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Aktuality
Na základe rozhodnutia VV-SZZ
19. októbra 2022
Na základe rozhodnutia VV-SZZ Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie...
Aktuality
Termín školenia trénerov I.-II. stupňa
17. októbra 2022
Týmto Vám oznamujeme, že termín školenia trénerov I.-II. stupňa...
Aktuality
II.st. vzdelávania trénerov
17. októbra 2022
Pre II.st. vzdelávania trénerov, ktorého všeobecná časť bude...
Aktuality
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným…
29. augusta 2022
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným do 1. Slovenskej žiacke ligy voľný štýl skupina ZÁPAD...
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí