Zmeny v pravidlách volný štýl (1.7.2015)

Zmeny pravidiel k 1.7.2015 vo voľnom štýle

  • Všetky pretočenia v partery (koršun, krestačka a pod.) budú ohodnotené 2 bodmi, bez ohľadu na pretočenie cez lakte alebo vystreté ruky. Počet pretočení nie je obmedzený.
  •  1 BOD za autotuš je zrušený z toho vyplýva v prípade pretočenie v partery (koršun, krestačka a pod.) cez vlastné lopatky, dostane 2 body len útočiaci zápasník (Týmto sa vlastne ruší „autotuš“ ktorý bol doteraz bodovaný)

V prípade ak útočiaci zápasník vystúpi von do ochrannej zóny počas toho ako vykonáva akciu:

  • Ak dokončí plynule svoju akciu bude táto bodovaná príslušným počtom bodov podľa vykonanej akcie
  • Ak akciu nedokončí jeho súper získa 1 BOD
  • Ak útočiaci zápasník má svojho súpera pod úplnou kontrolou (zdvihnutého zo žinenky) a vystúpi von a nedokončí akciu (nebude skórovať) nebude za to penalizovaný respektíve jeho súper NEDOSTANE 1 BOD
  • Vystrčenie súpera von zo žinenky NEBUDE ohodnotené 1 BODOM. V tomto prípade treba zápasníka, ktorý vytlačil, vystrčil súpera von zo žinenky upozorniť v prípade ak by sa to opakovalo bude napomenutý 1 BOD a napomenutie „O“

Vystúpenie súpera zo žinenky ostáva bodované 1 BODOM