Stiahnuť
Download is available until [expire_date]
 • Verzia
 • Stiahnuť 12
 • Veľkosť súboru 16.91 KB
 • Počet súborov 1
 • Dátum vytvorenia 12. augusta 2017
 • Posledná aktualizácia 2. marca 2018

Úprava pravidiel (august 2017)

Zmeny pravidiel UWW 2017 (po auguste)

Grécko - rímsky štýl

V gr. š. k veľkým zmenám neprišlo avšak zmenil sa spôsob rozhodovania rozhodcami s dôrazom na potláčanie negatívneho zápasenia respektíve prísnejšieho postihovania za zakázané chvaty najmä lámanie prstov, úteky z chvatu, úteky zo žinenky. Pričom za takéto fauly sú nekompromisne udeľované 2 body a napomenutie „0“

Udeľovanie pasivity:

 1. Je slovná stimulácia zápasníka, ktorý je pasívnejší – bez zastavenia stretnutia
 2. Nasleduje udelenie pasivity „P“ pričom súper NEDOSTÁVA bod. – bez zastavenia stretnutia
 3. Nasleduje udelenie pasivity „P“ pričom súper DOSTÁVA 1 bod. – bez zastavenia stretnutia

Po tomto sa počas celého zápasu opakuje bod 2. a bod 3. Takže každé druhé napomínanie rozhodcom znamená udelenie 1 bodu súperovi.

Možno povedať, že z rozhodcovskej praxe vyplynulo jedno „nepísané“ pravidlo respektíve spôsob rozhodovania v konkrétnej situácii. To v prípade, kedy zápasník drží svojho súpera okolo hlavy spoločne s rukou.

Táto situácia je veľmi nebezpečná z dôvodu, že môže dôjsť k priškrteniu. Nakoľko medzi zakázané chvaty patria „tiež všetky situácie a polohy škrtenia“ sa bude postupovať nasledovne.

 • Ak zápasník takto drží svojho súpera, rozhodca na žinenke bude zápasníka slovne stimulovať slovom „akcia“ a na vykonanie akcie respektíve dokončenie zabratého chvatu mu nechá 5-6 sekúnd. Ak počas takéhoto časového intervalu nedôjde k vykonaniu akcie, zápas bude prerušený.

V tomto prípade nie je vylúčená možnosť prerušiť zápas aj skôr ak by bolo evidentné, že zápasník pri tomto zábere svojho súpera škrtí.

 

Voľný štýl

Zmeny udeľovania bodov :

2 body sa udeľujú.

 • Za vykonanie akéhokoľvek chmatu, prehodu z postoja do parteru do NIE nebezpečnej polohy.
 • Pri faule (tak ako to bolo doposiaľ v gr. š.) Ak bude zápasník faulovaný dostáva 2 body a súper napomenutie „0“. Taktiež pri úteku zo žinenku, úteku z chmatu.

Udeľovanie pasivity:

 1. Je slovná stimulácia zápasníka, ktorý je pasívnejší – bez zastavenia stretnutia
 2. Nasleduje udelenie pasivity „P“ – zápas sa zastavuje
 3. Pasívny zápasník má 30 sekundový interval na vykonanie bodovanej akcie.

V bode 3. môžu nastať 2 varianty a to:

 • ak počas 30 s. nevykoná bodovanú akciu nie je napomínaný ale súper získava 1 bod.
 • ak počas 30 s. vykoná bodovanú akciu ktorýkoľvek zo zápasníkov či už ten čo bol napomínaný alebo jeho súper v tom okamihu 30 s. interval zaniká a pokračuje sa ďalej v zápase.