Skip to content
Aktuality
František Lengyel sa vzdal mandátu SZZ
4. mája 2016

Slovenský zápasnícky zväz oznamuje svojim členom že dňa 25.04. 2016  zanikol mandát predsedovi SZZ  p. Františkovi Lengyelovi v zmysle Stanov SZZ Článku 9 odst./3. František Lengyel sa vzdal funkcie písomným oznámením ku dňu 25.04. 2016. Podľa Stanov SZZ Článku 9 odst./4 nastupuje na miesto predsedu p. Miroslav Vojkovič, ktorý pri voľbe predsedu SZZ získal druhý najvyšší počet hlasov z kandidátov volených na funkciu predsedu SZZ. Členovia P-SZZ s nástupom p. Miroslava Vojkoviča do funkcie predsedu SZZ súhlasili nadpolovičnou väčšinou hlasov a p. Miroslav Vojkovič funkciu predsedu SZZ prijal. Podľa Stanov SZZ Článku 9 odst./4 bude p. Miroslav Vojkovič túto funkciu vykonávať do najbližšieho VZ-SZZ (15.05. 2016), kde sa bude voliť nový predseda SZZ.

V Bratislave dňa, 29.04. 2016

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí