Skip to content
Aktuality
František Lengyel sa vzdal mandátu SZZ
4. mája 2016

Slovenský zápasnícky zväz oznamuje svojim členom že dňa 25.04. 2016  zanikol mandát predsedovi SZZ  p. Františkovi Lengyelovi v zmysle Stanov SZZ Článku 9 odst./3. František Lengyel sa vzdal funkcie písomným oznámením ku dňu 25.04. 2016. Podľa Stanov SZZ Článku 9 odst./4 nastupuje na miesto predsedu p. Miroslav Vojkovič, ktorý pri voľbe predsedu SZZ získal druhý najvyšší počet hlasov z kandidátov volených na funkciu predsedu SZZ. Členovia P-SZZ s nástupom p. Miroslava Vojkoviča do funkcie predsedu SZZ súhlasili nadpolovičnou väčšinou hlasov a p. Miroslav Vojkovič funkciu predsedu SZZ prijal. Podľa Stanov SZZ Článku 9 odst./4 bude p. Miroslav Vojkovič túto funkciu vykonávať do najbližšieho VZ-SZZ (15.05. 2016), kde sa bude voliť nový predseda SZZ.

V Bratislave dňa, 29.04. 2016

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Aktuality
Na základe rozhodnutia VV-SZZ
19. októbra 2022
Na základe rozhodnutia VV-SZZ Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie...
Aktuality
Termín školenia trénerov I.-II. stupňa
17. októbra 2022
Týmto Vám oznamujeme, že termín školenia trénerov I.-II. stupňa...
Aktuality
II.st. vzdelávania trénerov
17. októbra 2022
Pre II.st. vzdelávania trénerov, ktorého všeobecná časť bude...
Aktuality
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným…
29. augusta 2022
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným do 1. Slovenskej žiacke ligy voľný štýl skupina ZÁPAD...
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí