Zápasnícky klub Mladosť Prievidza

reg.: 9.1.1992/13.9.2013/
Vlasta Švikruhová
Dúbravská 14/7
971 01 Prievidza
Prezident: Vladimír Laco – 0915162971
Email: laco@zapasenie.sk, laco737373@gmail.com
tajomník - V.Švikruhová – 046/5430 335
tréner - P.Botoš
e-mail: wrestlingprievidza@gmail.com

Zápasnícky oddiel TJ Dukla Trenčín

Anton Mozola
Považská 34
911 01 Trenčín
predseda – Mgr. Anton Mozola – 0903 820 974
tréner L.Drmola-0905 583135
tréner Ľ.Hoos - 0905 235846
e-mail: mozola@dukla.sk
www.zapasenie-tn.sk

Slovenský zápasnícky klub Považská Bystrica

I.Krasku 249/3-19
017 01 Považská Bystrica
predseda: Katarína Kračmerová-0908 582606
tréner A.Kračmer – 0909 167849
tajomník Ľ.Kremeň - 0908 586005
wrestlingpovazska@gmail.com

Zápasnícky klub Partizánske

Reg.: 29.3.2017
predseda: Denis Ovesný
Partizánske
Školská 1991/27
958 01
predseda: Denis Ovesný
tréner J.Dóczy – 0905 354862

email: zkpartizanske@gmail.com


TOP