Odvolacia komisia

PREDSEDA

Štefan Horváth

ČLENOVIA

Arpád Csorgó, Zoltán Papp, Szerencsés Ladislav, Tamás Kiss, Michal Megály, Peter Botoš, Richard Totkovič, Ján Gál, Tomáš Soós st., Peter Vančo, Peter Kuchtanin

Lekári a Právnici

Lekári: Lukáš Harmaňoš, Pavol Malovič, Patrícia Lakomá
Právnici: Vladimír Vráblik, Tomáš Dujčík

Názov
Smernica č. 8 – O POSKYTOVANÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD
Smernica č. 5 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Smernica č. 4 – O prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
Smernica č. 1 – VZDELÁVANIE TRÉNEROV A ROZHODCOV 2010