Skip to content
Oznamenie
Oznamenie
9. júna 2021

Vážení členovia zväzu,
plánované súťaže v júni 2021, žiacka liga a drastencká liga sa prekladá na jeseň 2021. MT Bánovce a MT Bratislava sa z dôvodu vyjadrenia klubov rušia a MT Snina sa prekladá. M-SR mladších a starších žiakov budú podľa poslednej verzie začiatkom júla 2021.

Jozef Radnóti – predseda ŠTK SZZ

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí