Skip to content
Aktuality
Oznam – MS – veteráni
16. augusta 2017

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

Napriek zverejneniu oznamu na webstránke SZZ si Vás dovoľujem informovať, že 10.08. 2017 je termín stanovený UWW na prihlásenie sa na MS veteránov v zápasení v.š. a gr.š., ktoré budú v tomto roku v októbri v Plovdive/BUL. V prílohe Vám zasielam rozpis MS so žiadosťou o dodržanie tohto termínu na nahlásenie počtov športovcov z jednotlivých ZK-ZO, ktorí majú záujem zúčastniť sa v roku 2017 na MS veteránov v jednotlivých kategóriách /vekové kategórie: max 40 rokov, max 45 rokov, max 50 rokov, max 55 rokov, max 60 rokov, hmotnostné kategórie: GR (55-62)-70-78-88-100-(100-130) kg VŠ (55-62)-70-78-88-100-(100-130) kg /. Menovitá prihláška s uvedením vekovej a hmotnostnej kategórie musí byť na UWW zaslaná najneskôr do 10.09. 2017, teda mesiac pred konaním MS. Koncom augusta je preto potrebné zaslať na SZZ podklady k zakúpeniu licencie /lekárske potvrdenie-tlačivo ako v roku 2016, sken pasu, sken fotky, uhradiť poplatok 100 CHF za licenciu/. Predbežne sú na MS veteránov už prihlásení športovci: J.Runčák, A.Kračmer, J.Dancák.

Očakávam Vaše prihlášky najneskôr do 10.08. 2017. Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom E. Valentová

 

rozpis

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí