Skip to content
Aktuality
OZNAM výberové konanie
21. októbra 2016

Slovenský zápasnícky zväz vypisuje výberové konanie na obsadenie pozícií trénera štátnej reprezentácie v zápasení na obdobie rokov 2016-2020 v týchto vekových kategóriách:

 

seniori /voľný štýl/

seniori /gréckorímsky štýl/

Požiadavky:

-tréner zápasenia V. kvalifikačného stupňa, trénerská prax v odbore minimálne 3 roky, komunikatívnosť a organizačné schopnosti, jazykové znalosti vítané.

 

U 23 a juniori  /voľný štýl/

U 23 a juniori /gréckorímsky štýl/

Ženské zložky /voľný štýl/

Požiadavky:

-tréner zápasenia V.-IV.-III. kvalifikačného stupňa, trénerská prax v odbore minimálne 3 roky, komunikatívnosť a organizačné schopnosti, jazykové znalosti vítané.

 

kadeti /voľný štýl/

kadeti /gréckorímsky štýl/

Požiadavky:

-tréner zápasenia V.-IV.-III.-II.-I. kvalifikačného stupňa s tým, že tréner s II. alebo I. kvalifikačným stupňom začne v šk. roku 2017/2018 pracovať na zvyšovaní svojej kvalifikácie trénera,

trénerská prax v odbore minimálne 3 roky, komunikatívnosť a organizačné schopnosti, jazykové znalosti vítané.

 

Prihlášky a profesijný životopis zasielajte poštou na adresu: Slovenský zápasnícky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava alebo na e-mail: szz@sztk.sk najneskôr do 31.10. 2016.

 

 

Elena Valentová, gen. sekretárka SZZ

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí